Disclaimer

Zonstart heeft de informatie die u op deze website vindt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kan hierin onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Zonstart kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan Zonstart niet instaan.

Zonstart verstrekt op deze website uitsluitend informatie over producten en diensten en behoudt zich het recht voor om daarin zonder kennisgeving vooraf wijzigingen in aan te brengen.

Daarnaast bevat de website soms verwijzingen naar andere links die niet door Zonstart worden onderhouden. Hoewel het Zonstart uiterst selectief bij de keuze van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt deze geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de kwaliteit van producten of diensten die op de betreffende sites worden aangeboden.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zonstart is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Zonstart.

Zonstart behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dit mede te delen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vind je de meest recente versie op deze pagina.